Bij kantoorontwerpen en -inrichtingen, zoeken wij een juiste synergie tussen de beleving van buiten en van binnenin een gebouw. Belangrijk is daarbij ook het inrichten van (dak-)terras, de binnentuin en de buitenomgeving van uw pand. #buitenmeubilair #terras